Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 8 (5-6) 2014
Nowoczesna technologia w leczeniu zespołu suchego oka
str.: 114
Zaburzenia śródbłonka rogówki w wybranych schorzeniach okulistycznych
str.: 121
Heparyna – od interny do okulistyki
str.: 128
Patomechanizm jaskry – przegląd literatury
str.: 135
Okiem praktyka. Dylematy leczeniawysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) lekami anty-VEGF
str.: 140
Laser femtosekundowy w chirurgii refrakcyjnej
str.: 149