Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 16 (3-4) 2022
Problem   wąskiej   źrenicy   −   metodyka   postępowania w   chirurgii   zaćmy
str.: 104
Zastosowanie   szwów   regulowanych   do   kontroli filtracji   w   zabiegach   trabekulektomii − przegląd   metod   operacyjnych
str.: 110
Zwyrodnienie   barwnikowe   siatkówki   −   perspektywy diagnostyczne   i   terapeutyczne
str.: 116
Chirurgia   warstwowa   tylna   rogówki   wczoraj   i   dziś
str.: 125
Obustronny   obrzęk   tarczy   nerwu   wzrokowego jako   powikłanie   przewlekłego   stosowania desmopresyny   –   opis   przypadku
str.: 136
Sprawozdanie z Krakow-Lublin Ophthalmology Summit
str.: 142
Konsensus: Łączenie metod w postępowaniu w krótkowzroczności
str.: 145